POLÍTICA DE PRIVACITAT


ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


L’informem que les dades de caràcter personal que es puguin proporcionar, a través d’aquest lloc web, així com els que es proporcionessin en un futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats a la nostra base de dades. S’informa sobre els següents extrems relatius a la protecció de dades:


1. Responsable del tractament: som responsables de les dades recollides en el formulari corresponent
2. Necessitat del tractament: La comunicació de les seves dades a través del formulari corresponent és obligat per poder contactar amb vostès.
3. Finalitats del tractament i legitimació del tractament:
a. Gestionar, administrar, realitzar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti i , si és necessari, pel compliment i execució dels contractes , conèixer
millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències.
b. Enviar per correu postal, per correu electrònic o altres mitjans de comunicació,
comunicacions comercials i publicitàries dels nostres serveis i productes.
4. Destinataris: contractem amb alguna entitat que realitzen serveis com els de manteniment i hòsting, a través de contractes d’encarregats del tractament per donar suport als objectius de tractament indicats.
5. Termini de conservació de dades: Conservarem les seves dades durant es mantingui el tractament i no sol·liciti la baixa d’aquestes.
6. Drets: Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, mitjançant comunicació escrita al domicili indicat a l’avís legal i a revocar-ne el consentiment sense efectes retroactius o oposar-se a la recepció de comunicacions comercials publicitàries per email i per altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, enviant i a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control, a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
7. Modificació de la política de privacitat: ens reservem el dret a modificar la Política de Privacitat, al nostre criteri, o per motius d’un canvi doctrinal de l’Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. L’ús de la web després d’aquests canvis implicarà l’acceptació d’aquests.
8. Legislació aplicable: Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquesta Site, serà regida, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis d’Espanya.