Control de plagues


Teléfono: 618 758 117
El control de plagas es realitza per mantenir qualsevol tipus de plaga por de baix del umbral de tolerància establerta. Una de les formes d´ eliminar-les les empipadores plagues es la fumigació amb gels biològics, pero per a combatir realment el problema, es necessari realizar una prevenció adecuada, a un control exhaustiu i una continuitat en el proces que requereix una constant contacte amb el client, per l´ evaluació dels resultats.

A Qntrolplaga li garantitzem:

  • Control d´escarabats.
  • Control de formigues.
  • Control de xinxes.
  • Control de puces.
  • Control de rates o ratolins.
  • Control d´abelles.
  • Control de corcs.
  • Control de termites.
  • Control d´aus.

Entre altres milers de plagues que existeixen.

A la hora de finalitzar els nostres treballs, entregem els respectius certificats que garantiesen que la seva entitat està fora de perill.
Qntrolplaga