Qntrolplaga - Què fem

Què fem

DDD (desinfeccions, desinsectacions, desratitzacions).

Empreses i indústria alimantaria:
Portem a terme el control integrat d'insectes rastrers i rosegadors de qualsevol instal.lació i tramitem documentació sol·licitada pel ministeri de sanitat.


Particulars:
Actuem davant qualsevol plaga sigui de cucaratxes, formigues, rates, ratolins, xinxes, puces, termites, coloms, gavians o qualsevol de les mils que existeixen.


Ajuntaments:
Oferim els serveis de desinsectació de clavegaram, desratització de la zona urbana i assistència a les peticions del ciutadà.


Fitosanitaris:
Qualsevol aplicació dins làmbit fitosanitari com desinsectació del morrut de palmeres,processionària del pi i altres plagues que afecten a les plantes.


Tractaments de la fusta (tèrmits, corcs, fongs):
Fem tractaments contra xilòfags. Eliminem termiters mitjançant tractaments biològics amb matèries actives de les més noves del mercat,les quals no tenen cap plaç de seguretat. 

Tratamos vigas de madera dañadas por la carcoma, termitas u hongos, con maquinaria preparada para inyectar a más de 20 bares de presión.

Prevenció de la legionel.losi:
Portem a terme el control de la legionel.la (segons RD 865/2003) de xarxes d'aigua freda, calenta, torres de refrigeració, sistemes evaporatius i altres sistemes que produeixin aerosols per tal de controlar la bactèria anomenada legionel.la. Fem les analítiques, neteges, desinfeccions i lliurem els corresponents certificats conforme les instal.lacions estan fora de perill.


Control d'aus (coloms,gavians,estornells…):
Qntrolplaga actua davant del problema de qualsevol au mitjançant sistemes acústics, de pues,cables, manipulació d'ous per reduïr colònies i molts mètodes més.


Instal·lem reds a grans instal.lacions per tal d'evitar l'entrada d'aus i així prevenir malalties, brutícia i sorolls.


Disposem de gàbies de captura de coloms per ajuntaments i altres espais.


Altres serveis:
Síndrome de Diógenes.
Retirada de ruscs d'abelles.

Qntrolplaga panal de abejas

Si desea ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestra web o llamando al teléfono: 972 104 349